Geride bıraktığımız 50'li yıllardan bu yana geçen 60 yıllık şu döneme dönüp baktığımızda ne olaylar görmüş neler yaşamışız...
Günlük hayatımıza neler girip çıkmış, ne izler, ne anılar bırakmış...
Her yılın sonunda ''neler in, neler out olmuş'' deyip, yılın bilançosu çıkarılır ya, bizde öyle yapıyor, son altmış yılda geçen zamana birlikte göz atıyoruz.
Nereden, nasıl başlasak derken görüyoruz ki değişime uğramayan pek te birşey kalmamış. Beyin fırtınası başlıyor, maziye doğru uzun bir yolculuğa çıkıyoruz... 
Görüşleriniz için: editor@sihirlitur.com