1621 inşa tarihli Dünyanın en büyük mevlevihanesi.
Gelibolu'dan Çanakkale'ye geçişlerde mutlaka görülmesi gereken tarihi yapılardan biri. Uzun ve özenli bir restorasyon sonucu ziyarete açılan Dünyanın en büyük mevlevihanesi, çevresinde bulunan bakımlı bahçesi içinde yer alan etkileyici mimarisi ile hayranlık uyandırıyor. Mevlevihanenin bilhassa ön cephesinde bulunan iki merdiven, yapı itibariyle başka yerlerde görünmeyen mimari üslupta tasarlanmış.
Pencereler, kitabe, Mevlevihane ana kapı girişi sonrası, dıştan çatı gibi görünen yapının, içten kemerli kubbeler halinde oluşu yapıya değişik bir hareket kazandırırken tavan ve kubbe süslemeleri hayranlık uyandırıyor.
İki katlı mevlevihanenin orta bölümü Mevlevilerin sema pisti, etrafı izleyiciler için ayrılmış bölüm olarak çevrili. Orta bölümde eski mezar taşları sergileniyor, diğer bir bölümde ise Mevlevilerin sema gösterisi tabloları sergileniyor. Mevlevihanenin üst katına çıkan merdivenlerin sağında yemek için ayrılmış bölüm yer alıyor.
Üst kattan gerek sütunlar gerekse sütunlar üzerinde yükselen kubbeler, desenler, motifler daha farklı izlenebiliyor.
Gelibolu Mevlevihanesi Türkiye'de ki emsalleri içinde en geniş yayılıma sahip, en büyük semahanesi olan Mevlevihane, 1621 yılında ilk postnişi Azade Mehmet Dede ve dervişleri tarafından inşa edilmiş. O tarihten sonra çok geniş bir alana yayılarak kefeki taşından minaresi, kiremit çatısı iki katlı semahanesi, semahanenin yanında kadınlar mahfili, divanhanesi, ocaklı köşkü, abdest alma yerleri, derviş hücreleri, şeyhin haremi, kütüphanesi ile zamanın en gelişmiş eğitim merkezleri arasında yer almış.
Son onarımı 1889-1900 yılları arasında Sultan 2. Abdülhamit tarafından yapılan Mevlevihane bu yüzyılın başlarında derin bir uykuya dalmış. Askeri bölge içinde kalıp önce hastane daha sonradan depo olarak beklemede kalıp korunan Mevlevihane, 1994 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından satın alınarak 2005 yılında ziyarete açılmış. Giriş ücreti bir lira olup Pazartesi Salı günleri kapalı olan mevlevihane, diğer günler mesai saatleri içinde ziyaret edilebiliyor.

© 2013, Sihirlitur'daki tüm yazılar ve fotoğraflar
Haluk Özözlü'ye aittir, alıntı yapılamaz, izinsiz kullanılamaz.